Odejmowanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej

Playlista: Działania na ułamkach zwykłych o jednakowych mianownikach

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak od całości odjąć liczbę mieszaną,
  • jak odjąć od siebie dwie liczby mieszane,
  • co zrobić, gdy część ułamkowa pierwszej liczby jest mniejsza od części ułamkowej drugiej liczby.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Katarzyna Iżycka, Joanna Zalewska

Korekta: Anna Jeremicz

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


OpenClipartVectors(CC0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by