Obliczenia kalendarzowe

Playlista: Czas

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak wyznaczyć datę, która przypada za kilka dni,
  • jak obliczyć, ile upłynęło dni,
  • jak sprawdzić, jaki dzień tygodnia był kilkanaście dni temu lub jaki dzień będzie za kilkanaście dni.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Agnieszka Opalińska

Materiały:Krzysztof Chojecki

Korekta:Anna Jeremicz

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by