Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

Playlista: Procenty - wprowadzenie

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak znaleźć liczbę, gdy dany jest jej procent,
  • jak obliczyć całość, gdy znasz procent tej całości.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Anna Grabek

Grafika podsumowania:Agnieszka Opalińska

Materiały:Agnieszka Opalińska, Krzysztof Chojecki

Korekta:Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by