Porównywanie różnicowe ułamków dziesiętnych

Playlista: Działania na liczbach dziesiętnych

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak obliczyć, o ile jeden ułamek dziesiętny jest większy lub mniejszy od drugiego,
  • gdzie wykorzystujemy porównywanie różnicowe ułamków dziesiętnych.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Anna Grabek

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Joanna Zalewska, Krzysztof Chojecki

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by