Proste równoległe przecięte trzecią prostą - kąty

Playlista: Kąty powstałe w wyniku przecięcia prostych

Z tego filmu dowiesz się:


  • jakie kąty powstają w wyniku przecięcia dwóch prostych równoległych trzecią prostą,
  • jak wyznaczać ich miary znając miarę tylko jednego kąta.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Anna Grabek

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Krzysztof Chojecki

Korekta:Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku:Maciej Rosiak

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wikipedia (Public Domain)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by