Proste równoległe przecięte trzecią prostą - kąty

Playlista: Kąty powstałe w wyniku przecięcia prostych

Z tego filmu dowiesz się:


  • jakie kąty powstają w wyniku przecięcia dwóch prostych równoległych trzecią prostą,
  • jak wyznaczać ich miary znając miarę tylko jednego kąta.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Anna Grabek

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Krzysztof Chojecki

Korekta:Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku:Maciej Rosiak

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wikipedia (Public Domain)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by