Miara kątowa

Playlista: Kąty

Z tego filmu dowiesz się:


  • w jakich jednostkach mierzymy kąty,
  • jakim przyrządem mierzymy kąty,
  • jaką miarę ma kąt półpełny,
  • jaką miarę mają inne kąty.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Agnieszka Opalińska

Materiały:Krzysztof Chojecki, Joanna Zalewska

Korekta:Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by