Obliczanie obwodu prostokąta i kwadratu - przykłady

Playlista: Wielokąty / Prostokąty i kwadraty

Z tego filmu dowiesz się:


  • w jaki sposób rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące obwodu prostokąta i kwadratu,
  • jak przedstawić treść zadania za pomocą rysunku.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Joanna Zalewska, Krzysztof Chojecki

Korekta: Anna Jeremicz

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by