Podział trójkątów ze względu na kąty i boki

Playlista: Trójkąty - wprowadzenie

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak dokonać podziału trójkątów ze względu na boki,
  • jak dokonać podziału trójkątów ze względu na kąty,
  • jakie własności mają trójkąty prostokątne, rozwartokątne i ostrokątne,
  • jakie własności mają trójkąty równoramienne, równoboczne i różnoboczne.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Valeriia Malyk, Krzysztof Chojecki

Korekta:Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by