Konstruowanie trójkątów

Playlista: Trójkąty - wprowadzenie

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak wykonać prostą konstrukcję geometryczną,
  • jak za pomocą cyrkla narysować trójkąt równoboczny, równoramienny i różnoboczny,
  • jak sprytnie narysować trójkąt prostokątny.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Agnieszka Opalińska,Valeriia Malyk

Korekta:Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by