Z tego filmu dowiesz się:

  • co oznacza zapis 1 cm², 1 dm², 1 m²,
  • za pomocą jakich jednostek mierzy się pole powierzchni,
  • co to jest ar i hektar,
  • kiedy używamy jednostek takich jak ar i hektar.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Na tablicy widzisz 2 ogłoszenia: „Kupię działkę budowlaną o powierzchni jednego hektara”. Drugie ogłoszenie to: „sprzedam działkę ogrodową o powierzchni jednego ara”. Dzięki tej lekcji dowiesz się czym jest hektar i ar. Poznasz również inne jednostki pola powierzchni. Widzisz kwadrat, którego długość boku wynosi 1 centymetr. Mówimy, że taki kwadrat ma pole równe 1 centymetr kwadratowy. I co to jest ten centymetr kwadratowy? Jedną z jednostek pola powierzchni jest 1 centymetr kwadratowy. 1 centymetr kwadratowy jest więc jedną z jednostek pola powierzchni. Ten zapis czytamy „1 centymetr kwadratowy”. Spójrz teraz na nieco inny kwadrat: długość boku tego kwadratu wynosi 1 decymetr. Mówimy, że taki kwadrat ma pole równe 1 decymetr kwadratowy. Decymetr jest większy od centymetra. Większą jednostką pola powierzchni niż 1 centymetr kwadratowy jest 1 decymetr kwadratowy. Wiesz, że 1 decymetr to inaczej 10 centymetrów. Długość boku tego kwadratu powinna być więc 10 razy większa niż długość boku tego kwadratu. Gdybym narysował kwadrat, którego długość boku jest 10 razy większa od długości tego boku to taki kwadrat byłby duży większy. W matematyce bardzo często rysuje się rysunki poglądowe. Takie, które ułatwiają nam wyobrażenie sobie pewnej rzeczy. Jeśli zobaczysz gdzieś taki zapis: 1 decymetr kwadratowy to możesz sobie wyobrazić kwadrat którego długość boku wynosi 1 decymetr. Ten zapis czytamy więc „1 decymetr kwadratowy”. Jednostki pola powierzchni większe niż 1 centymetr kwadratowy to na przykład 1 metr kwadratowy. 1 metr kwadratowy to inaczej pole kwadratu którego długość boku wynosi 1 metr. Niestety nie ma takiego komputera na którym mógłbym narysować kwadrat którego długość boku rzeczywiście wynosi 1 metr. Tak jak już powiedziałem, ten rysunek jest tylko rysunkiem poglądowym. Jeśli zobaczysz kiedyś taki zapis to możesz sobie wyobrazić kwadrat którego długość boku wynosi właśnie 1 metr. Ten zapis czytamy: „1 metr kwadratowy”. Wyobraź sobie teraz kwadrat którego długość boku wynosi 1 kilometr. 1 kilometr to bardzo dużo. Kwadrat, którego długość boku wynosi 1 kilometr ma pole równe 1 kilometr kwadratowy. Ten zapis czytamy więc: „1 kilometr kwadratowy”. 1 kilometr kwadratowy to kolejna jednostka pola powierzchni większa niż 1 centymetr kwadratowy. Oprócz jednostek pola powierzchni większych niż 1 centymetr kwadratowy istnieją jednostki pola powierzchni mniejsze niż 1 centymetr kwadratowy. Jednostką pola powierzchni mniejszą niż 1 centymetr kwadratowy jest na przykład 1 milimetr kwadratowy. Gdybym narysował kwadrat, którego długość boku rzeczywiście wynosi 1 milimetr to ledwo byśmy go zobaczyli. Kolejny raz powtórzę: rysunek tego kwadratu jest tylko rysunkiem poglądowym. Widząc taki zapis, możemy sobie wyobrazić kwadrat, którego długość boku wynosi 1 milimetr. 1 milimetr to bardzo mało. Ten zapis czytamy więc: „1 milimetr kwadratowy”. Chciałbym Ci teraz opowiedzieć o dwóch innych jednostkach pola powierzchni, które są bardzo często wykorzystywane w życiu codziennym na przykład przy określaniu pola powierzchni działek. Wyobraź sobie teraz kwadratową działkę której długość boku wynosi 10 metrów. Mówimy, że taka działka ma pole równe 1 ar. Ten zapis czytamy „1 ar”. Symbolem ara jest mała litera a. Ar to kolejna jednostka pola powierzchni która jest większa niż 1 centymetr kwadratowy. Jeśli zobaczysz kiedyś taki zapis to możesz sobie wyobrazić kwadrat którego długość boku wynosi 10 metrów. A wyobraź sobie teraz kwadratową działkę której długość boku wynosi nie 10 a 100 metrów. Mówimy, że taka działka ma pole równe 1 hektar. Ten zapis czytamy „1 hektar”. Jeśli spotkasz się kiedyś z takim zapisem to wyobraź sobie kwadrat którego długość boku wynosi 100 metrów. Jednostkami pola powierzchni są: 1 milimetr kwadratowy, 1 centymetr kwadratowy, 1 decymetr kwadratowy 1 metr kwadratowy 1 kilometr kwadratowy, 1 ar i 1 hektar. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o polach figur oraz do zasubskrybowania naszego kanału!

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Krzysztof Chojecki, Joanna Zalewska

Kontrola jakości: Anna Jeremicz

Napisy: Grzegorz Jakubiec, Раїса Скорик

Produkcja:

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie: