Pole kwadratu i prostokąta - obliczenia praktyczne

Playlista: Pola figur - wprowadzenie / Prostokąty i kwadraty

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak obliczyć pole prostokąta i kwadratu,
  • do czego przydaje się umiejętność obliczania pola prostokąta i kwadratu,
  • czy znając obwód działki można obliczyć ilość nasion potrzebnych do jej obsiania.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Krzysztof Chojecki

Korekta:Anna Jeremicz

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by