Szacowanie wartości pierwiastków

Playlista: Działania na pierwiastkach

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak szacować wartości pierwiastków,
  • gdzie na osi liczbowej znajdują się dane pierwiastki.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Tymoteusz Zdunek

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Tymoteusz Zdunek

Korekta:Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku:Maciej Rosiak

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Hyacinth (CC0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by