Wyrażenia algebraiczne - wprowadzenie

Playlista: Wyrażenia algebraiczne

Z tego filmu dowiesz się:


  • po co zapisywać wyrażenia algebraiczne,
  • jak zinterpretować wyrażenie algebraiczne w odniesieniu do rzeczywistości.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Tymoteusz Zdunek

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Katarzyna Iżycka

Materiały:Katarzyna Iżycka

Korekta:Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by