Wyrażenia algebraiczne - suma, różnica, iloczyn, iloraz

Playlista: Wyrażenia algebraiczne

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak zapisać za pomocą wyrażenia algebraicznego sumę, różnicę, iloczyn i iloraz,
  • jak zapisać za pomocą wyrażenia algebraicznego liczbę o dwa większą i dwa razy większą,
  • jak zapisać za pomocą wyrażenia algebraicznego liczbę o dwa mniejszą i dwa razy mniejszą,
  • jak odczytać ze zrozumieniem wyrażenie algebraiczne.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Tymoteusz Zdunek

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Katarzyna Iżycka

Materiały:Katarzyna Izycka

Korekta:Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by