Różne sposoby przedstawiania funkcji

Playlista: Funkcje

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak przedstawić funkcję w postaci grafu,
  • jak przedstawić funkcję liczbową w postaci tabeli i wykresu,
  • na ile sposobów można pokazać daną funkcję.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Damian Artyszak

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Agnieszka Banasikowska, Valeriia Malyk, Katarzyna Iżycka

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by