Z tego filmu dowiesz się:

  • jak odczytywać wartości temperatury z wykresu,
  • jak porównywać temperaturę mierzoną w różnych godzinach.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Na całym świecie jest rozmieszczona sieć stacji meteorologicznych które na bieżąco monitorują parametry pogodowe. Widzisz teraz pomiary temperatury ze stacji Wostok na Antarktydzie jednego z najzimniejszych miejsc na Ziemi. Te informacje i wiele innych są przedstawiane na wykresach. W stacjach meteorologicznych pomiary wykonywane są w odpowiednich odstępach czasu. Na przykład co godzinę. Pracownik stacji odczytuje wskazanie termometru i zaznacza odpowiednie punkty na wykresie. Takim jak ten. Albo ten, który widziałeś przed chwilą ze stacji Wostok na Antarktydzie. Oś pozioma jest osią czasu. Zaznaczono na niej kolejne godziny w jakich wykonywane były pomiary temperatury. Oś pionowa to temperatura. Każdy pomiar został przedstawiony jako punkt na wykresie. Jego pierwsza współrzędna to godzina której pomiar był wykonany. A druga, to odnotowana temperatura. Odpowiemy teraz na następujące pytania. Jaka była temperatura o godzinie 11:00 a jaka o godzinie 17:00? Znajdźmy na osi czasu godzinę 11:00. Jest tutaj. O godzinie 11:00 temperatura wynosiła 3 stopnie. O godzinie 17:00 temperatura wynosiła 2 stopnie. O której godzinie temperatura wyniosła 6 stopni? Znajdźmy tutaj temperaturę 6 stopni. Jest tutaj. Zauważ, że taka temperatura wystąpiła dwukrotnie. O godzinie 13:00 oraz o godzinie 16:00. O której godzinie było najcieplej a o której najzimniej? Jaka była wtedy temperatura? Musimy najpierw znaleźć na tym wykresie najwyższą i najniższą temperaturę. Ile wynosi najwyższa temperatura? To 7 stopni. Taką temperaturę odnotowano o godzinie 15:00. A jaka jest najniższa temperatura? To minus 3 stopnie. Taką temperaturę odnotowano o 8:00 rano. W jakich godzinach można się było spodziewać opadów deszczu a w jakich śniegu? Deszczu możemy się spodziewać kiedy temperatura jest wyższa niż zero stopni. Temperatura większa od zera stopni jest zaznaczona w tej części wykresu. To oznacza, że deszczu mogliśmy się spodziewać pomiędzy 10:00 a 18:00. Śnieg z kolei pada, kiedy temperatura jest niższa niż zero stopni. Tej sytuacji odpowiadają te punkty leżące w tej części wykresu. To oznacza, że śniegu mogliśmy się spodziewać między 8:00 a 10:00. Zróbmy teraz trochę miejsca na planszę i odpowiedzmy na ostatnie pytanie. Czy wyższa temperatura była o godzinie 10:00, czy o godzinie 14:00? Jaka temperatura była o godzinie 10:00? O 10:00 było zero stopni. A o godzinie 14:00? O 14:00 było 5 stopni. To oznacza, że wyższa temperatura była o godzinie 14:00. Zobacz jak wiele informacji udało nam się odczytać z jednego prostego wykresu. Jest to jeden z powodów dla których są one powszechnie wykorzystywane w różnych dziedzinach życia. Zauważ też, że każdej godzinie została przyporządkowana dokładnie jedna temperatura. Wiesz już, że takie przyporządkowanie nazywamy funkcją. Teraz zadanie dla Ciebie. Oto przykładowy wykres temperatury. Za chwilę pojawi się tutaj kilka pytań. Zatrzymaj film po każdym z nich, odpowiedz po czym porównaj swój wynik z moim. Gotowy? To do dzieła. Jaka była temperatura o godzinie 10:00 a jaka o godzinie 14:00? O 10:00 temperatura wyniosła 12 stopni a o 14:00 14 stopni. O której godzinie temperatura wyniosła 15 stopni? 15 stopni odnotowano o 12:00 12:30 oraz o 13:30. Jak zmieniła się temperatura między godziną 11:00 a godziną 13:00? O godzinie 11:00 temperatura wynosiła 13 stopni a o godzinie 13:00, 16 stopni. W ciągu 2 godzin temperatura wzrosła o 3 stopnie. O której godzinie było najchłodniej a o której najcieplej? Najchłodniej było o godzinie 10:00. Wtedy była najniższa temperatura. Najcieplej było o godzinie 13:00. Wtedy była najwyższa temperatura. Zrobię teraz trochę miejsca na planszy i odpowiemy na kolejne pytanie. Jaka była różnica między najniższą a najwyższą temperaturą? Najniższa temperatura to 12 stopni a najwyższa, 16. Różnica między nimi wynosi 4 stopnie. Zauważ jeszcze raz. Każdej godzinie przyporządkowano dokładnie jedną temperaturę. Takie przyporządkowanie jest funkcją. Na wykresach temperatury na osi poziomej zaznaczamy zwykle czas a na osi pionowej wartość temperatury. Każdy punkt na wykresie oznacza temperaturę zmierzoną w danej chwili. Na naszym wykresie o 10:00 temperatura wynosiła zero stopni a o 14:00 5 stopni. Był to kolejny film dotyczący funkcji. Zobacz inne filmy z tej playlisty oraz polub nasz fanpage na Facebook'u pistacja.tv

Lista wszystkich autorów

Lektor: Damian Artyszak

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Agnieszka Opalińska, Aleksandra Wojnicz

Kontrola jakości: Małgorzata Załoga

Napisy: Klaudia Abdeltawab, Раїса Скорик

Produkcja:

Katalyst Education