Zastosowanie funkcji w życiu codziennym - prędkość, droga i czas

Playlista: Funkcje

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak odczytywać wartości prędkości i odległości z wykresu,
  • jak wyznaczyć drogę przebytą w danym czasie,
  • jak wyznaczyć średnią prędkość w danym czasie.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Damian Artyszak

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Agnieszka Opalińska, Aleksandra Wojnicz

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by