Rzut monetą

Playlista: Prawdopodobieństwo

Z tego filmu dowiesz się:


  • jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia orła w rzucie symetryczną monetą,
  • jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki w rzucie symetryczną monetą,
  • jakie wyniki mogą wypaść w rzucie dwiema monetami,
  • jakie wyniki mogą wypaść w dwóch rzutach monetą,
  • jak obliczyć prawdopodobieństwo wyrzucenia dokładnie jednego orła w rzucie dwiema monetami,
  • jak obliczyć prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej jednego orła w rzucie dwiema monetami,
  • jak obliczyć prawdopodobieństwo w rzucie monetą i losowaniu kuli.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Lektor: Tymoteusz Zdunek

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Agnieszka Banasikowska

Materiały: Agnieszka Banasikowska

Kontrola jakości: Maria Mędrzycka

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


KeithJJ (CC0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by