Losowanie na loterii

Playlista: Prawdopodobieństwo

Z tego filmu dowiesz się:


  • jaka jest szansa wyciągnięcia losu wygrywającego,
  • jak zmienia się szansa wylosowania wygranej, jeśli dorzucimy losy wygrywające,
  • jak zmienia się szansa wylosowania wygranej, jeśli dorzucimy losy przegrywające.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Tymoteusz Zdunek

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Agnieszka Banasikowska

Materiały: Agnieszka Banasikowska

Korekta: Maria Mędrzycka

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by