Figury symetryczne względem prostej

Playlista: Symetria

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak rozpoznać figury symetryczne względem prostej,
  • czym jest oś symetrii,
  • kiedy punkty są symetryczne względem prostej.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Damian Artyszak

Konsultacja:Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania:Joanna Mędrzycka

Materiały:Agnieszka Banasikowska, Aleksandra Wojnicz, Valeriia Malyk

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Hermann Rorschach (CC0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by