Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego

Playlista: Wielokąty foremne

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak wyznaczyć miarę kąta wewnętrzego w dowolnym wielokącie foremnym,
  • jak wyprowadzić wzór na miarę kąta wewnętrznego.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Damian Artyszak

Konsultacja: Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Agnieszka Opalińska, Valeriia Malyk

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by