Playlista: Trójkąt 45,45,90
info Info

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to znaczy, że okrąg jest opisany na kwadracie i że kwadrat jest wpisany w okrąg,
  • co to znaczy, że kwadrat jest opisany na okręgu i że okrąg jest wpisany w kwadrat,
  • jaka jest zależność między promieniem okręgu wpisanego w kwadrat, a długością boku kwadratu,
  • jaka jest zależność między promieniem okręgu opisanego na kwadracie, a długością boku kwadratu.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Anna Grabek

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Krzysztof Chojecki

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)


bookmarks Przygotowanie

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

get_app Do pobrania

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by