Związek między pierwiastkowaniem a potęgowaniem

Playlista: Potęgi i pierwiastki

Z tego filmu dowiesz się:


  • czym jest potęga o wykładniku wymiernym,
  • jak obliczać potęgi o wykładniku wymiernym,
  • jak zamienić potęgę o wykładniku wymiernym na pierwiastek.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Damian Artyszak

Konsultacja:Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Agnieszka Opalińska

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by