Playlista: Potęgi i pierwiastki
info Info

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak udowodnić podzielność liczb zawierających potęgi,
  • jak wykazać równość wyrażeń z potęgami i pierwiastkami,
  • jak rozwiązywać zadania dowodowe z wykorzystaniem praw działań na potęgach i pierwiastkach.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Damian Artyszak

Konsultacja: Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Valeriia Malyk

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

bookmarks Przygotowanie

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

get_app Do pobrania

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by