Logarytm w wykładniku potęgi

Playlista: Logarytmy

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak obliczyć potęgę, kiedy wykładnik jest zapisany w postaci logarytmu,
  • jak prowadzić obliczenia, aby podstawa potęgi i podstawa logarytmu były takie same.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Valeriia Malyk, Krzysztof Chojecki

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by