Wartość bezwzględna

Playlista: Wartość bezwzględna

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to jest wartość bezwzględna,
  • jak liczyć wartość bezwzględną z liczby rzeczywistej,
  • jak zapisać wyrażenie algebraiczne z wartością bezwzględną.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krystian Gulik

Konsultacja: Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Krystian Gulik

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by