Nierówności z wartością bezwzględną - metoda algebraiczna

Playlista: Wartość bezwzględna

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak rozwiązywać proste nierówności z wartością bezwzględną metodą algebraiczną,
  • jak rozróżnić metody rozwiązywania prostych nierówności z wartością bezwzględną.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krystian Gulik

Konsultacja: Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Krystian Gulik

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Gadini (CC0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by