Co to jest wielomian?

Playlista: Wielomiany

Z tego filmu dowiesz się:


  • czym są wielomiany i jak je rozpoznawać,
  • jak określać stopień wielomianu,
  • jak porządkować wielomiany,
  • czym jest postać ogólna wielomianu,
  • czym są współczynniki wielomianu i gdzie się znajdują.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Patryk Bojarski

Konsultacja: Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Agnieszka Opalińska, Patryk Bojarski

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by