Współczynniki funkcji liniowej y = ax + b

Playlista: Funkcja liniowa

Z tego filmu dowiesz się:


  • jaki wpływ ma współczynnik kierunkowy funkcji liniowej na jej wykres,
  • jak wskazać taki współczynnik we wzorze,
  • jak wyznaczyć taki współczynnik z wykresu.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Weronika Brzezińska

Konsultacja: Krystyna Parszuto

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Weronika Brzezińska

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by