Playlista: Układy równań – metoda graficzna
info Info

Z tego filmu dowiesz się:


  • czym jest równanie pierwszego stopnia,
  • jak rozpoznać równanie pierwszego stopnia,
  • jaka jest interpretacja graficzna równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi,
  • jak sprawdzić, czy punkt należy do wykresu funkcji.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Arkadiusz Sas

Konsultacja: Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Valeriia Malyk, Arkadiusz Sas

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

bookmarks Przygotowanie

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

get_app Do pobrania

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by