Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów

Playlista: Ciągi - wprowadzenie

Z tego filmu dowiesz się:


  • czym dla matematyka jest ciąg,
  • że ciągi liczbowe mogą być skończone albo nieskończone,
  • jakie są sposoby opisywania ciągu,
  • jak oznaczać wyrazy ciągu i ich pozycje.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Krystyna Parszuto

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Krzysztof Chojecki

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by