Wyprowadzenie wzoru na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

Playlista: Ciąg geometryczny

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak wyprowadzić wzór na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego,
  • jak stosować wzór na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Krystyna Parszuto

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Krzysztof Chojecki, Agnieszka Opalińska

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by