Zadania egzaminacyjne o ciągu geometrycznym

Playlista: Ciąg geometryczny

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak znaleźć iloraz ciągu geometrycznego, w którym czwarty wyraz jest 3 razy większy niż pierwszy,
  • jak obliczyć x wiedząc, że trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego to x, 2x+3 oraz 4x+3,
  • jak obliczyć a wiedząc, że trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego to 24, 6 oraz a-1.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Krystyna Parszuto

Grafika podsumowania: Zofia Borysiewicz

Materiały: Krzysztof Chojecki, Agnieszka Opalińska

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


annca (CC0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by