Jedynka trygonometryczna

Playlista: Tożsamości trygonometryczne

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to jest jedynka trygonometryczna,
  • jak wyprowadzić wzór na jedynkę trygonometryczną.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania:Agnieszka Opalińska

Materiały:Krzysztof Chojecki

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by