Tangens kąta

Playlista: Tożsamości trygonometryczne

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak zapisać tangens kąta za pomocą sinusa i cosinusa tego samego kąta,
  • jak sprawdzić, czy istnieje kąt ostry o podanych wartościach funkcji trygonometrycznych,
  • jaką największą wartość mogą przyjąć sinus, cosinus i tangens kąta ostrego.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania:Agnieszka Opalińska

Materiały:Krzysztof Chojecki

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Rafael Santi (Domena publiczna)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by