Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

Playlista: Tożsamości trygonometryczne

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak znając wartość jednej funkcji trygonometrycznej kąta ostrego wyprowadzić wartości pozostałych.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania:Agnieszka Opalińska

Materiały:Krzysztof Chojecki

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


sylen (CC0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by