Trójkąty podobne w trójkątach

Playlista: Podobieństwo trójkątów

Z tego filmu dowiesz się:


  • kiedy trójkąty są podobne,
  • jak wykorzystać podobieństwo trójkątów,
  • jak znaleźć długości boków trójkąta podobnego.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Arkadiusz Sas

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Agnieszka Opalińska

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by