Trójkąty podobne w czworokątach

Playlista: Podobieństwo trójkątów

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak dzielić czworokąty na trójkąty podobne,
  • jak obliczać długości boków korzystając z podziału na trójkąty podobne,
  • jak obliczać miary kątów korzystając z podziału na trójkąty podobne.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Arkadiusz Sas

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Agnieszka Opalińska

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by