keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Autoodtwarzanie

Z tego filmu dowiesz się:

  • jak badać podobieństwo trójkątów wpisanych w okrąg,
  • jak określać długości boków w takich trójkątach w oparciu o skalę podobieństwa,
  • co to jest kąt wpisany,
  • co to jest kąt oparty na cięciwie,
  • co to jest kąt dopisany do okręgu,
  • że kąty oparte na tym samym łuku okręgu są równe.

Kto pracował przy tym zasobie

Tutor: Arkadiusz Sas

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Valeriia Malyk

Korekta: Małgorzata Załoga

Dyskusja