Trójkąty podobne w okręgach

Playlista: Podobieństwo trójkątów

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak badać podobieństwo trójkątów wpisanych w okrąg,
  • jak określać długości boków w takich trójkątach w oparciu o skalę podobieństwa,
  • co to jest kąt wpisany,
  • co to jest kąt oparty na cięciwie,
  • co to jest kąt dopisany do okręgu,
  • że kąty oparte na tym samym łuku okręgu są równe.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Arkadiusz Sas

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Valeriia Malyk

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by