Trójkąty podobne w okręgach

Playlista: Podobieństwo trójkątów

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak badać podobieństwo trójkątów wpisanych w okrąg,
  • jak określać długości boków w takich trójkątach w oparciu o skalę podobieństwa,
  • co to jest kąt wpisany,
  • co to jest kąt oparty na cięciwie,
  • co to jest kąt dopisany do okręgu,
  • że kąty oparte na tym samym łuku okręgu są równe.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Arkadiusz Sas

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Valeriia Malyk

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by