Kąt między prostą a płaszczyzną

Playlista: Płaszczyzny, proste i kąty w przestrzeni

Z tego filmu dowiesz się:


  • czym jest prostopadłość prostych w przestrzeni,
  • ile prostych trzeba narysować na płaszczyźnie, żeby mieć pewność, że nasza prosta jest do niej prostopadła,
  • czym jest nachylenie prostej do płaszczyzny i jak wyznaczyć jego kąt,
  • jak znajdować kąty nachylenia przekątnych w bryłach,
  • jak znajdować kąt między przekątnymi ścian bocznych w bryłach.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Weronika Brzezińska

Konsultacja: Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Weronika Brzezińska

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by