Rysowanie figur symetrycznych

Playlista: Symetria

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak uzupełnić figurę do figury osiowosymetrycznej, gdy dane są: oś symetrii figury i część figury,
  • jak narysować figurę symetryczną do danej figury względem znanej osi symetrii.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Damian Artyszak

Konsultacja:Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania:Joanna Mędrzycka

Materiały:Agnieszka Opalińska, Valeriia Malyk

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by