Playlista: Sześciany w wyrażeniach algebraicznych
info Info

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak wygląda wzór skróconego mnożenia na sumę sześcianów.
  • jak korzystać ze wzoru na sumę sześcianów,
  • jak udowodnić prawdziwość wzoru na sumę sześcianów,
  • jak przekształcać wyrażenia korzystając ze wzoru na sumę sześcianów.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Anna Grabek

Grafika podsumowania: Zofia Borysiewicz

Materiały: Krzysztof Chojecki

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


meisjedevos (CC0)
kostkarubika005 (CC0)
Katalyst Education (CC BY)


bookmarks Przygotowanie

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

get_app Do pobrania

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by