Rozkład wielomianów na czynniki − grupowanie wyrazów

Playlista: Równania wielomianowe

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak metodą grupowania wyrazów doprowadzać wielomiany do postaci iloczynowej,
  • jak zapisywać wielomiany w postaci iloczynowej wyciągając wspólny czynnik przed nawias,
  • jak wykorzystywać wzory skróconego mnożenia do rozkładania wielomianów na iloczyn czynników.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Patryk Bojarski

Konsultacja: Zofia Wiśniewska

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Patryk Bojarski

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by