My z Wami / Ми з Вами

Прокрутіть вниз для української мови.

Do polskich szkół uczęszcza już ponad 100 tysięcy uczniów z Ukrainy, a ich liczba z każdym dniem rośnie. Polscy nauczyciele przyjmują ich do swoich klas próbując stworzyć im dogodne warunki do nauki w naszych realiach edukacyjnych. Napotykają jednak na problem bariery językowej. Ukraińscy uczniowie często zbyt słabo znają język polski, by móc korzystać z polskojęzycznych podręczników, ćwiczeń i kart pracy. Jednocześnie, z powodu różnic w podstawach programowych Polski i Ukrainy, przerabiany w polskiej klasie temat nie zawsze jest adekwatny do bieżących umiejętności ukraińskich uczniów. Dlatego zespół Pi-stacji podjął decyzję o przetłumaczeniu wszystkich zasobów edukacyjnych dostępnych na portalu pistacja.tv na język ukraiński. Wierzymy, że ułatwi to polskim nauczycielom znajdowanie i polecanie uczniom ukraińskim wideolekcji i ćwiczeń Pi-stacji. Pozwoli także uczniom z Ukrainy znajdować i wykorzystywać je samodzielnie.

Zaczynamy od dodania ukraińskich napisów do naszych filmów. Będą one dostępne również na naszych kanałach na YouTube. Kilkaset ukraińskich napisów zostało już dodanych, a wszystkie filmy zostaną opatrzone napisami do końca czerwca 2022 roku. Równolegle zaczniemy tłumaczyć ćwiczenia i materiały dodatkowe, a także opisywać zasoby wymaganiami ukraińskiej podstawy programowej w językach polskim i ukraińskim, aby polscy nauczyciele mogli łatwo się zorientować, w której klasie dany temat jest realizowany w ukraińskim systemie oświaty.

Jeśli jesteś nauczycielem i masz w klasie uczniów z Ukrainy, którzy nie rozumieją dobrze po polsku lub są na innym poziomie opanowania materiału niż Twoi polscy uczniowie, znajdź adekwatne dla nich materiały w języku ukraińskim na pistacja.tv/ukraina i pozwól im skorzystać z nich na lekcji lub zadaj jako pracę domową. Możesz też wprowadzić metodę odwróconej lekcji dla wszystkich Twoich uczniów, polecając im dokładnie te same zasoby w preferowanej przez nich wersji językowej.

Aby włączyć napisy, należy kliknąć na odtwarzanym filmie pokazaną niżej ikonę.

 blog ua 1

Jeśli wyświetlają się napisy polskie zamiast ukraińskich, należy użyć ikony koła zębatego i przełączyć język na ukraiński.


blog ua 1a

blog ua 1b

blog ua 1c

Aby wyszukać na portalu pistacja.tv zasoby posiadające ukraińską wersję językową, należy wejść na pistacja.tv/ukraina lub kliknąć flagę Ukrainy w górnym menu.


blog ua 4


Українська мова

Пі-стаціа (pistacja.tv) підтримує українських учнів в польських школах! Ми надаємо наші ресурси українською версією.

Польські школи відвідують понад 100 тис. учнів з України, кількість яких з кожним днем ​​зростає. Польські вчителі приймають їх до своїх класів, намагаючись створити сприятливі умови для навчання в наших освітніх реаліях. Проте вони стикаються з проблемою мовного бар’єру. Українські студенти часто замало знають польську мову, щоб користуватися польськомовними підручниками, вправами та робочими листами. Водночас, через відмінності в основних навчальних програмах Польщі та України, предмет, який викладається в польському класі, не завжди відповідає сучасним навичкам українських учнів. Тому команда Пі-стації вирішила перекласти всі освітні ресурси, доступні на pistacja.tv, на українську мову. Ми віримо, що польським вчителям буде легше знаходити та рекомендувати українським учням відеоуроки та вправи Пі-стації. Українські студенти зможуть самостійно їх знайти та використати.

Ми починаємо з додавання українськими субтитрами до наших відео. Вони також будуть доступні на наших каналах YouTube. Вже додано понад 230 українських субтитрів, і всі фільми будуть субтитровані до кінця травня 2022 року. Одночасно ми почнемо перекладати вправи та додаткові матеріали, а також описувати ресурси з вимогами державних стандартів освіти України польською та українською мовами, щоб польські вчителі могли легко з’ясувати, в якому класі реалізовано певну тему української системи освіти.

Якщо ви вчитель і у вашому класі є учні з України, які погано розуміють польську мову або мають інший рівень володіння матеріалом, ніж ваші польські учні, знайдіть відповідні матеріали для них на pistacja.tv/ukraina і дозвольте їм використовуйте їх під час уроку або задавайте як домашнє завдання. Крім того, ви можете застосувати метод «перевернутий урок» для всіх своїх студентів, рекомендуючи точно ті самі ресурси у їхній бажаній мовній версії.

Щоб увімкнути субтитри, натисніть значок, показаний нижче, на відео, що відтворюється.

blog ua 1

Якщо замість української відображається польські субтитри, скористайтеся значком шестерні та переключіть мову на українську.

blog ua 1a

blog ua 1b

blog ua 1c

Щоб знайти на pistacja.tv ресурси з українською версією, перейдіть на pistacja.tv/ukraina або або натисніть прапор України у верхньому меню.

blog ua 4