Wyniki wyszukiwania ( 2300 )

miniatura

Znajdź wynik w tabliczce mnożenia

Przećwiczysz: odczytywanie z tabliczki mnożenia wyniku mnożenia dwóch podanych liczb.
miniatura

Oblicz korzystając z łączności mnożenia

Przećwiczysz: stosowanie łączności mnożenia do ułatwienia sobie obliczeń.
miniatura

Przemienność mnożenia - karty

Przećwiczysz: zastosowanie przemienności mnożenia do określania możliwości rozłożenia kart do gry.
miniatura

Przemienność mnożenia

Przećwiczysz: określanie, jaka liczba będzie kolejność czynników w mnożeniu po zastosowaniu prawa przemienności.
miniatura

Iloczyn liczb

Przećwiczysz: określanie, która z wymienionych liczb jest iloczynem danej pary liczb.
miniatura

Pojęcia w mnożeniu

Przećwiczysz: sprawdzenie znajomości pojęć stosowanych do opisu mnożenia.
miniatura

Dopasuj iloczyn do sumy

Przećwiczysz: dopasowanie iloczynu liczb do odpowiadającej mu sumy liczb.
miniatura

Zapisz w postaci mnożenia

Przećwiczysz: określanie, czy podane działanie (dodawanie) da się zapisać w postaci mnożenia.
miniatura

Ile zapłacisz?

Przećwiczysz: obliczanie, jaka będzie wartość określonej liczby przedmiotów o podanej cenie.
miniatura

Policz rzeczy w rzędach

Przećwiczysz: zastosowanie mnożenie do liczenia rzeczy ułożonych w równych rzędach.
miniatura

WYZWANIE ③ Pierwiastek kwadratowy

Przećwiczysz: mnożenie i dzielenie pierwiastków włączanie czynnika pod znak pierwiastka i wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających użycia pierwiastkowania drugiego stopnia
miniatura

WYZWANIE ② Pierwiastek kwadratowy

Przećwiczysz: włączanie czynnika pod znak pierwiastka porównywanie wartości wyrażeń zawierających pierwiastki
miniatura

WYZWANIE ① Pierwiastek kwadratowy

Przećwiczysz: obliczanie w pamięci, jaka liczba jest pierwiastkiem danej liczby kwadratowej szacowanie wartości pierwiastka danej liczby naturalnej
miniatura

Ciągi - wprowadzenie

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, czym dla matematyka jest ciąg, które ciągi liczbowe są skończone, a które nieskończone, jakie są sposoby opisywania ciągu, jak oznaczać wyrazy ciągu i ich pozycje, czym jest wzór ogólny ciągu, jak obliczać wyrazy ciągu korzystając ze wzoru ogólnego, jak sprawdzać za pomocą wzoru, czy dana liczba jest wyrazem ciągu, jak wyznaczać wzór na kolejny wyraz ciągu i do czego się to przydaje, co to znaczy, że ciąg jest rosnący, nierosnący, malejący, niemalejący, stały, monotoniczny i niemonotoniczny oraz jak badać monotoniczność ciągu (w tym na podstawie wzoru ogólnego), jak interpretować otrzymane wyniki oraz co zrobić, gdy różnica między kolejnymi wyrazami ciągu jest wyrażeniem zależnym od zmiennej n, czym jest rekurencja, jak wygląda wzór rekurencyjny ciągu liczbowego, jak obliczać kolejne wyrazy ciągu korzystając ze wzoru rekurencyjnego oraz jakie są kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego.
miniatura

Odejmowanie liczb całkowitych

Dowiesz się: gdzie w życiu codziennym stosuje się odejmowanie liczb całkowitych, jak odejmować liczby całkowite.
miniatura

Logarytm w wykładniku potęgi

Dowiesz się: jak obliczyć potęgę, kiedy wykładnik jest zapisany w postaci logarytmu, jak prowadzić obliczenia, aby podstawa potęgi i podstawa logarytmu były takie same.
miniatura

Wielokąty

Opis: Ta playlista dotyczy czworokątów. Dowiesz się z niej, jak wyglądają i jakie własności mają trapez, równoległobok i romb. Nauczysz się rysować te figury. Po obejrzeniu filmów będziesz umiał klasyfikować wszystkie poznane czworokąty ze względu na ich własności. Dowiesz się, dlaczego każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem.
miniatura

Funkcje

Opis: Ta playlista dotyczy funkcji. Dowiesz się z niej, jak rozpoznać, które przyporządkowanie jest funkcją, a które nie. Poznasz różne sposoby przedstawiania funkcji oraz metody na korzystanie z nich. Nauczysz się, jak odczytywać z wykresu wartości temperatury w poszczególnych godzinach doby. Dowiesz się, w jaki sposób można wyznaczyć przebytą odległość oraz średnią prędkość na podstawie odpowiednich wykresów. Nauczysz się, jak korzystać z kursu walut oraz jak obliczyć kwotę potrzebną do zapłacenia w kantorze.
miniatura

Przekształcanie ułamków

Opis: Ta playlista dotyczy działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dzięki filmom nauczysz się zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie. Dowiesz się, co to jest rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego i nauczysz się wykonywać działania, w których występują różne rodzaje ułamków.
miniatura

Działania na ułamkach zwykłych o różnych mianownikach

Opis: Ta playlista dotyczy działań na ułamkach zwykłych. Dowiesz się z niej, jak dodawać i odejmować ułamki zwykłe o różnych mianownikach. Poznasz zasady dodawania i odejmowania liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej. Nauczysz się, w jaki sposób porównywać różnicowo ułamki zwykłe. Poznasz strategie rozwiązywania zadań tekstowych, w których występują ułamki zwykłe.