Wyniki wyszukiwania ( 2507 )

miniatura

WYZWANIE ① Przekształcanie ułamków

Przećwiczysz: zamianę ułamka zwykłego o mianowniku 10, 100, 1000 lub liczby mieszanej z takim ułamkiem na liczbę dziesiętną, zamianę liczby dziesiętnej na liczbę mieszaną z ułamkiem o mianowniku 10, 100, 1000, odróżnianie podanych liczb dziesiętnych z rozwinięciem skończonym od liczb dziesiętnych z rozwinięciem nieskończonym, dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.
miniatura

Działania na różnych ułamkach 3

Przećwiczysz: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i podnoszenie do kwadratu ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych, obliczanie złożonych wyrażeń arytmetycznych z zachowaniem kolejności wykonywania działań.
miniatura

Działania na różnych ułamkach 2

Przećwiczysz: mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych.
miniatura

Działania na różnych ułamkach 1

Przećwiczysz: dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.
miniatura

Jakie rozwinięcie ma dany ułamek?

Przećwiczysz: ustalanie, czy podany ułamek zwykły ma rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone okresowe czy nieskończone nieokresowe.
miniatura

Uzupełnij rozwinięcie

Przećwiczysz: zapisywanie liczb dziesiętnych z rozwinięciami nieskończonymi.
miniatura

Posegreguj według rozwinięć

Przećwiczysz: odróżnianie podanych liczb dziesiętnych z rozwinięciem skończonym od liczb dziesiętnych z rozwninięciem nieskończonym.
miniatura

Liczba dziesiętna na mieszaną 3

Przećwiczysz: zamianę liczby dziesiętnej na liczbę mieszaną z ułamkiem o mianowniku 2, 4, 5, 8, 20, 25, 40, 50, 125, 250, zamianę liczby dziesiętnej z prostym rozszerzeniem okresowym na ułamek zwykły.
miniatura

Liczba dziesiętna na mieszaną 2

Przećwiczysz: zamianę liczby dziesiętnej na liczbę mieszaną z ułamkiem o mianowniku 2, 4, 5, 20, 25, 40, 50, 125.
miniatura

Liczba dziesiętna na mieszaną 1

Przećwiczysz: zamianę liczby dziesiętnej na liczbę mieszaną z ułamkiem o mianowniku 10, 100, 1000.
miniatura

Liczba mieszana na dziesiętną 3

Przećwiczysz: zamianę ułamka zwykłego skracalnego do mianownika 2, 4, 5, 8, 20, 25, 50, 125, 200, 250 lub liczby mieszanej z takim ułamkiem na liczbę dziesiętną.
miniatura

Liczba mieszana na dziesiętną 2

Przećwiczysz: zamianę ułamka zwykłego o mianowniku 2, 4, 5, 8, 20, 25, 50, 125, 200, 250 lub liczby mieszanej z takim ułamkiem na liczbę dziesiętną.
miniatura

Liczba mieszana na dziesiętną 1

Przećwiczysz: zamianę ułamka zwykłego o mianowniku 10, 100, 1000 lub liczby mieszanej z takim ułamkiem na liczbę dziesiętną.
miniatura

Sumy algebraiczne w geometrii 1

Przećwiczysz: wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury.
miniatura

Poprawne czy nie? (trudne)

Przećwiczysz: mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczbę i jednomian, wymagające grupowania uzyskanych jednomianów.
miniatura

Poprawne czy nie? (dwie sumy)

Przećwiczysz: mnożenie sum algebraicznych przez liczbę wymagające grupowania uzyskanych jednomianów.
miniatura

Poprawne czy nie? (suma przez liczbę)

Przećwiczysz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez liczbę.
miniatura

Suma razy jednomian – trudniejsze przykłady

Przećwiczysz: mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian wymagające działań na potęgach.
miniatura

Suma razy jednomian

Przećwiczysz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez jednomian.
miniatura

Suma razy liczba

Przećwiczysz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez liczbę wymierną.