Wyniki wyszukiwania ( 2497 )

miniatura

WYZWANIE ② Jednostki długości i masy

Przećwiczysz: układanie wartości zawierających jednostki długości w kolejności rosnącej lub malejącej, wskazywanie, ile mniejszych jednostek mieści się w jednostce długości większej o więcej niż dwa rzędy, przeliczanie masy wyrażonej w jednej jednostce na inną jednostkę,  przeliczanie długości wyrażonych w dwóch jednostkach (wyrażenie dwumianowane) na pojedyczną inną jednostkę lub odwrotnie, przeliczanie mas wyrażonych w dwóch jednostkach (wyrażenie dwumianowane) na pojedyczną inną jednostkę lub odwrotnie.
miniatura

WYZWANIE ① Jednostki długości i masy

Przećwiczysz: sprawdzanie znajomości skrótów nazw jednostek długości, podawanie przeliczników między jednostkami masy,  przeliczanie długości wyrażonych w jednej jednostce na inną jednostkę, przeliczanie masy wyrażonej w danej jednostce na inną jednostkę, wskazywanie, ile mniejszych jednostek mieści się w jednostce długości większej o jeden lub dwa rzędy, dopasowywanie właściwych jednostek masy do wagi konkretnych przedmiotów lub zwierząt.
miniatura

Jednostki masy w zadaniach

Przećwiczysz: sumowanie mas wyrażonych w różnych jednostkach, stosowanie jednostek mas w sytuacjach praktycznych.
miniatura

Przeliczniki masy 3

Przećwiczysz: przeliczanie masy określonej wyrażeniem dwumianowanym na jedną jednostkę i odwrotnie.
miniatura

Przeliczanie jednostek masy 2

Przećwiczysz: przeliczanie mas wyrażonych w dwóch jednostkach (wyrażenie dwumianowane) na pojedyczną inną jednostkę lub odwrotnie.
miniatura

Przeliczanie jednostek masy 1

Przećwiczysz: przeliczanie masy wyrażonej w danej jednostce na inną jednostkę.
miniatura

Ile waży pies?

Przećwiczysz: dopasowywanie właściwych jednostek masy do wagi konkretnych przedmiotów lub zwierząt.
miniatura

Przeliczniki masy 2

Przećwiczysz: przeliczanie masy wyrażonej w jednej jednostce na inną jednostkę.
miniatura

Przeliczniki masy 1

Przećwiczysz: podawanie przeliczników między jednostkami masy.
miniatura

Przeliczanie długości w zadaniach

Przećwiczysz: rozwiązywanie zadan tekstowych wymagających obliczenia różnicy długości wyrażonych w różnych jednostkach z użyciem trzeciej jednostki, rozwiązywanie zadan tekstowych wymagających przeliczenia wyrażeń jednomianowanych i dwumianowanych na pojedyczną inną jednostkę.
miniatura

Przeliczanie długości 2

Przećwiczysz: przeliczanie długości wyrażonych w dwóch jednostkach (wyrażenie dwumianowane) na pojedyczną inną jednostkę lub odwrotnie.
miniatura

Przeliczanie długości 1

Przećwiczysz: przeliczanie długości wyrażonych w jednej jednostce na inną jednostkę.
miniatura

Przeliczniki długości 3

Przećwiczysz: obliczanie, ile mniejszych jednostek mieści się w danej liczbie większych jednostek długości, działania na dużych liczbach.
miniatura

Przeliczniki długości 2

Przećwiczysz: wskazywanie, ile mniejszych jednostek mieści się w jednostce długości większej o więcej niż dwa rzędy.
miniatura

Przeliczniki długości 1

Przećwiczysz: wskazywanie, ile mniejszych jednostek mieści się w jednostce długości większej o jeden lub dwa rzędy.
miniatura

Dopasuj jednostki długości

Przećwiczysz: dopasowywanie właściwych jednostek do rozmiarów podanych obiektów.
miniatura

Uporządkuj jednostki długości

Przećwiczysz: układanie wartości zawierających jednostki długości w kolejności rosnącej lub malejącej.
miniatura

Skróty jednostek długości

Przećwiczysz: sprawdzanie znajomości skrótów nazw jednostek długości.
miniatura

Substancje i ich właściwości

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jaki jest podstawowy sprzęt w pracowni chemicznej, poznasz zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń chemicznych. Opowiemy także, czym jest substancja i jakie są jej właściwości, co to jest mieszanina i jak dzielimy mieszaniny oraz jak można je rozdzielać. Poznasz różnice między metalami i niemetalami, oraz między związkiem, pierwiastkiem chemicznym i mieszaniną. Omówimy stany skupienia substancji, zjawisko dyfuzji oraz takie pojęcia jak masa, objętość i gęstość substancji.
miniatura

WYZWANIE ③ Liczby całkowite – wprowadzenie

Przećwiczysz: określanie, czy podana liczba jest całkowita czy naturalna, znajdowanie liczb całkowitych na osi liczbowej, gdy jednostka nie jest równa 1, odpowiadanie na pytania o różnice temperatur, odpowiadanie na pytania dotyczące wartości bezwzględnej.