Wyniki wyszukiwania ( 24 )

miniatura

Indukcja elektrostatyczna

Dowiesz się: na czym polega indukcja elektrostatyczna, jak zademonstrować wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych, jak doświadczalnie rozróżniać przewodniki od izolatorów oraz wskazywać ich przykłady.
miniatura

Elektryzowanie ciał przez tarcie i dotyk

Dowiesz się: na czym polega proces elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk, jaka jest budowa oraz zasada działania elektroskopu, jak doświadczalnie pokazać zjawiska elektryzowania przez tarcie lub dotyk.
miniatura

Użytkowanie energii elektrycznej. Zasady BHP

Dowiesz się: jaką rolę spełniają bezpieczniki przeciążeniowe i izolacja w domowej sieci elektrycznej, jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej, jakie są skutki przerwania dostaw energii elektrycznej do urządzeń o kluczowym znaczeniu.
miniatura

Praca i moc prądu

Dowiesz się: jak rozumieć pojęcie pracy i mocy prądu elektrycznego wraz z ich jednostkami, jak przeliczać energię elektryczną wyrażoną w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie, w jakie formy energii może być zmieniona energia elektryczna, jakie są źródła energii elektrycznej i jej odbiorniki.
miniatura

Opór elektryczny

Dowiesz się: co kryje się pod pojęciem oporu elektrycznego, od czego zależy i jaka jest jego jednostka, jak do obliczeń wykorzystać związek między napięciem a natężeniem prądu i oporem, jak rysuje się schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, mierników i wyłączników oraz jak posługiwać się symbolami graficznymi tych elementów.
miniatura

Napięcie i natężenie prądu - pomiar i jednostki

Dowiesz się: czym jest natężenie prądu i jaka jest jego jednostka, jak stosować do obliczeń związek między natężeniem prądu a ładunkiem i czasem jego przepływu przez przekrój poprzeczny przewodnika, jak posługiwać się pojęciem napięcia elektrycznego jako wielkości określającej ilość energii potrzebnej do przeniesienia jednostkowego ładunku w obwodzie, jak stosować jednostkę napięcia, jak rysować schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, mierników i wyłączników, jak posługiwać się symbolami graficznymi elementów obwodu elektrycznego.
miniatura

Prąd elektryczny

Dowiesz się: co to jest prąd elektryczny i jaki jest kierunek jego przepływu, co to jest napięcie i natężenie prądu, co nazywamy obwodem elektrycznym.
miniatura

Prąd elektryczny

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak płynie prąd elektryczny, czym jest napięcie i natężenie prądu oraz jak je mierzyć. Dowiesz się, jak budować obwody elektryczne, co wchodzi w ich skład oraz jak przedstawiać te informacje na schematach, a także co to jest opór, jak się go wyznacza i od jakich wielkości zależy. Dowiesz się również, jak obliczyć pracę i moc prądu elektrycznego. Poznasz zasady bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej.
miniatura

Ładunki jednoimienne i różnoimienne

Dowiesz się: skąd biorą się ładunki na ciałach naelektryzowanych, co oznacza nadmiar elektronów i niedomiar elektronów, jak zachowują się ładunki jednoimienne i różnoimienne, co to jest ładunek elementarny i jaką ma jednostkę.
miniatura

Elektrostatyka

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są rodzaje ładunków elektrycznych i jak one na siebie oddziałują, na czym polega zjawisko elektryzowania, jakie są sposoby elektryzowania ciał, w jaki sposób pokazać wzajemne oddziaływanie ciał i elektryzowanie przez dotyk i tarcie, czym różnią się przewodniki od izolatorów, jak jest zbudowany i do czego służy elektroskop, co to jest ładunek elementarny i jaka jest jego jednostka.
miniatura

Elektryzowanie ciała przez pocieranie

Opis: Karta pracy do doświadczenia polegającego na sprawdzaniu, jaki ładunek zostaje przekazany określonym materiałom w wyniku pocierania.
miniatura

Elektryzowanie ciała przez pocieranie

Opis: Wypełniona karta pracy do doświadczenia polegającego na sprawdzaniu, jaki ładunek zostaje przekazany określonym materiałom w wyniku pocierania.
miniatura

Elektryzowanie ciał przez tarcie

Opis: Wypełniona karta pracy do doświadczenia polegającego na elektryzowaniu balonów przez tarcie i badaniu odpychania ciał naładowanych jednoimiennie.
miniatura

Elektryzowanie ciał przez tarcie

Opis: Karta pracy do doświadczenia polegającego na elektryzowaniu balonów przez tarcie i badaniu odpychania ciał naładowanych jednoimiennie.
miniatura

Model elektroskopu

Opis: Karta pracy do doświadczenia polegającego na zbudowaniu elektroskopu.
miniatura

Model elektroskopu

Opis: Wypełniona karta pracy do doświadczenia polegającego na zbudowaniu elektroskopu.
miniatura

Elektryzowanie ciał przez tarcie i dotyk

Opis: Wypełniona karta pracy do doświadczenia polegającego na elektryzowaniu gumowego balonu.
miniatura

Elektryzowanie ciał przez tarcie i dotyk

Opis: Karta pracy do doświadczenia polegającego na elektryzowaniu gumowego balonu.
miniatura

Elektryzowanie ciał przez tarcie i dotyk

Opis: Scenariusz zajęć do realizacji tematu elektryzowania ciał z wykorzystaniem metody odwróconej lekcji i zasobów Pi-stacji.
miniatura

WYZWANIE ③ Elektrostatyka

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące zjawisk odpowiedzialnych za własności przewodników elektrycznych i izolatorów, przeliczanie wielkości ładunku elektrycznego wymagające zamiany jednostek, ustalanie reakcji elektroskopu na zetknięcie z ciałem posiadającym określony ładunek, ustalanie wielkości ładunku w kulombach po zetnięciu dwóch lub więcej ciał przewodzących, wskazywanie sytuacji, w której kule po zetnięciu będą oddziaływać na siebie w określony sposób.