Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Fizyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 29

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Własności indukcji elektrostatycznej

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności indukcji elektrostatycznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Posegreguj zjawiska

miniatura
Przećwicz: kategoryzowanie zjawisk fizycznych na elektrostatyczne i inne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Doświadczenia elektrostatyczne

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące doświadczeń badających indukcję elektrostatyczną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przyciąganie czy odpychanie 1

miniatura
Przećwicz: ustalanie, czy dane ładunki będą się przyciągać czy odpychać.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Elektrostatyka

miniatura
Przećwicz: kategoryzowanie zjawisk fizycznych na elektrostatyczne i inne. ustalanie, czy dane ładunki lub dwa naelektryzowane przedmioty będą się przyciągać czy odpychać, odpowiadanie na pytania o własności ładunków elektrycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Co to jest ładunek

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące cech ładunków elektrycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Elektrostatyka

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące cech ładunków elektrycznych, wskazywanie twierdzeń prawdziwych dotyczących elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk, wskazywanie sytuacji po zetnięciu dwóch metalowych kulek o różnych ładunkach elektrostatycznych, uzupełnianie opisu doświadczenia polegającego na elektryzowaniu przedmiotów, odpowiadanie na pytania dotyczące doświadczeń badających indukcję elektrostatyczną, odpowiadanie na pytania dotyczące własności indukcji elektrostatycznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przeliczanie kulombów

miniatura
Przećwicz: przeliczanie wielkości ładunku elektrycznego wymagające zamiany jednostek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Elektrostatyka

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące zjawisk odpowiedzialnych za własności przewodników elektrycznych i izolatorów, przeliczanie wielkości ładunku elektrycznego wymagające zamiany jednostek, ustalanie reakcji elektroskopu na zetknięcie z ciałem posiadającym określony ładunek, ustalanie wielkości ładunku w kulombach po zetnięciu dwóch lub więcej ciał przewodzących, wskazywanie sytuacji, w której kule po zetnięciu będą oddziaływać na siebie w określony sposób.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przyczyny własności elektrycznych

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące zjawisk odpowiedzialnych za własności przewodników elektrycznych i izolatorów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przyciąganie czy odpychanie 2

miniatura
Przećwicz: ustalanie, czy dwa naelektryzowane przedmioty będą się przyciągać czy odpychać.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ładunki elektryczne 1

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania wielokrotnego wyboru o własności ładunków elektrycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Grzebień i balonik

miniatura
Przećwicz: uzupełnianie opisu doświadczenia polegającego na elektryzowaniu przedmiotów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Naelektryzowane kulki 1

miniatura
Przećwicz: wskazywanie sytuacji po zetnięciu dwóch metalowych kulek o różnych ładunkach elektrostatycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Naelektryzowane kulki 2

miniatura
Przećwicz: wskazywanie sytuacji po zetnięciu dwóch metalowych kulek o różnych ładunkach elektrostatycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Jak działa elektryzowanie

miniatura
Przećwicz: wskazywanie twierdzeń prawdziwych dotyczących elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Naelektryzowane kulki 3

miniatura
Przećwicz: wskazywanie sytuacji, w której kule po zetnięciu będą oddziaływać na siebie w określony sposób.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Naelektryzowane kulki 4

miniatura
Przećwicz: ustalanie wielkości ładunku w kulombach po zetnięciu dwóch lub więcej ciał przewodzących.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Elektroskop

miniatura
Przećwicz: ustalanie reakcji elektroskopu na zetknięcie z ciałem posiadającym określony ładunek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: